Danışmanlık

Aşağıdaki alanlarda danışmanlık hizmeti verilmektedir;

  • Atıktan enerji eldesi için biyolojik kurutma sistemleri
  • Katı atık işleme, geri dönüşüm ve düzenli depolama tesisleri
  • Katı atık entegre yönetim süreçleri
  • Kanalizasyon ve içme/kullanma suyu altyapı inşaatları
  • Atıksu ve içme/kullanma suyu arıtma tesisleri

için ön değerlendirme, planlama, genel proje yönetimi, uygulama aşamalarında kontrollük ve işletmeye alma sürecinde danışman, işveren temsilcisi veya çözüm ortağı olarak hizmet verilir.

 

consultancy1