Ekonerji

Yenilenebilir enerji kaynakları günümüzde kritik önemdedir.  Özellikle enerji gereksiniminin büyük bölümünü dışa bağımlı kaynaklardan karşılayan ve bu amaçla büyük döviz harcaması yapan ülkeler için konu daha da önemli hale gelmektedir.

Yenilenebilir enerji türleri olan güneş, rüzgar, akarsu ve biyokütle enerjileri açısından zengin olan ülkemiz, enerji ihtiyacının önemli bölümünü bu şekilde karşılayabilir,  fakat yenilenebilir kaynaklar henüz yeteri kadar değerlendirilememektedir.

Ekonerji, yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik, verimli ve güvenilir bir şekilde kullanımına yönelik ürün ve hizmetleri üretmek amacıyla, Ocak 2006′da kurulmuştur. Kurulduğundan bu yana özellikle katı atıktan enerji ve biyoenerji konusunda faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır.

Ekonerji‘nin hedefi ve misyonu, yenilenebilir ve alternatif enerjiler konusunda en verimli ve güvenilir çözümleri üretme amacıyla araştırma, tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmak, geliştirdiği ürünleri ekonomik bir şekilde hizmete sunmak ve bu konuda teknolojik gelişime dönük çalışmalarda bulunmaktır.

Icon-1